کاربرد گوگرد در صنایع فولاد سازی

مصرف گوگرد در صنایع فولاد :

مصرف گوگرد در صنایع فولاد :

گروه تولیدی تجاری عرشیا به عنوان بزگترین تولید کننده و صادر کننده گوگرد ویژه (گوگرد الفا) مفتخر به تولید و عرضه گوگرد ویژه مصرف تولید فولاد شده .

فروشنده گوگرد ویژه تولید فولاد
بزرگترین تولید کننده گوگرد ویژه ساخت فولادگوگرد به عنوان یکی از عناصر مهم در چدن می باشد و دارای اثرات متالورژیکی مشخص است. اگر گوگرد به مقدار کم به فولاد اضافه شود، باعث بهبود ماشین کاری می شود .بدون اینکه باعث شکنندگی فولاد در اثر حرارت شود.
با افزودن منگنز شکنندگی حرارتی بیشتر کاهش می یابد به این دلیل که سولفید منگنز دارای نقطه ذوب بالاتری نسبت به سولفید آهن است.

نقطه تسلیم و مقاومت در برابر کشش فولاد را تغییر نمی دهد. گوگرد در ترکیب هر فولادی وجود دارد و به علت کم بودن نقطه جوش ، در مذاب پایداری زیادی ندارد. مشکل اصلی فولادسازان مربوط به پدیده ترک برداری گرم یا سرخ شکنندگی است. لذا سعی می کنند تا حد امکان در صد گوگرد را کمتر کنند . در فولادهای خوش تراش وجود گوگرد عامل مهمی است.در واقع ، یکی از راههای افزایش قابلیت ماشینکاری ،اضافه کردن گوگرد به ترکـــیب فولاد است. وقتی ابزار برش روی سطح قطعه کار می کنند،به علت وجود سولفات منگنز طول پلیسه ها کوتاهتر می شوند و نقش روانکار را نیز ایفا می کنند و در نتیجه صافی سطح بیشتر می شود.

گوگرد به صورت سولفید وارد سرباره می‌شود و کربن هم می‌سوزد و مونوکسید کربن (CO) یا دی‌اکسید کربن (CO۲) در می‌آید. چنانچه ناخالصی اصلی منگنز باشد، یک کمک ذوب اسیدی که معمولاً دی‌اکسید سیلسیم (SiO۲) است، بکار می‌برند:

  • (MnO + SiO2 —-> MnSiO3(l

و چنانچه ناخالصی اصلی سیلسیم یا فسفر باشد (و معمولاً چنین است)، یک کمک ذوب بازی که معمولاً اکسید منیزیم (MgO) یا اکسید کلسیم (CaO) است، اضافه می‌کنند:

{\displaystyle {\ce {MgO + SiO2 <=>> MgSiO3}}}

{\displaystyle {\ce {MgO + SiO2 <=>> MgSiO3}}}

{\displaystyle {\ce {6MgO + P4O10 <=>> 2Mg3(PO4)2}}}

{\displaystyle {\ce {6MgO + P4O10 <=>> 2Mg3(PO4)2}}}
برچسب ها: بدون برچسب

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل منتشر نمیشود