فروشنده گوگرد گرانوله صادراتی
فروشنده و عرضه کننده انواع گوگرد گرانوله صادراتی ایرانی و گوگرد گرانوله ترانزیت از ازبکستان و ترکمنستان

صادر کننده گوگرد گرانوله داخلی و ترانزیت 

 

آشنایی با نحوه تولید گوگرد گرانوله نفتی و گازی 

واحد گرانول سازی گوگرد از طرح های جانبی افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت محصولات شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهی می باشد

در فرآیند گرانوله کردن، گوگرد مذاب به دانه های گرانول با دانه بندی مشخص تبدیل می‌شود . واحد گرانول سازی در راستای حذف آثار مخرب زیست محیطی ذرات گوگرد در هوا و با هدف کاهش آلاینده های زیست محیطی و همچنین تسهیل در روند حمل و نقل و بارگیری در اسکله گوگرد را به شکل گرانوله تبدیل میکنند. گرانول گوگرد با قطر دو تا شش میلی متر و با امکان بارگیری به شکل فله و بسته بندی تولید می شود تا پیش از این، گوگرد تولیدی پالایشگاهها به صورت کلوخه به بازار عرضه می شد که علاوه بر آلودگی زیست محیطی ناشی از پراکنده شدن به شکل غبار گوگردی، بازار عرضه آن نیز محدود بود. گوگرد گرانول که دارای ارزش افزوده بیشتری است تولید میشود و در بخش بسته‌بندی نیز، با توجه به نیاز مشریان امکان بسته بندی گوگرد گرانول شده در بسته های 50 کیلوگرمی و یک تنی وجود دارد. واحد گرانول سازی گوگرد شامل مخزن نگهداری گوگرد مذاب ارسالی از واحد بازیافت گوگرد با ظرفیت هزار تن، سامانه انتقال گوگرد مذاب، دستگاه گرانول سازی و سامانه انتقال گرانول با نوار نقاله به سیلوهای ذخیره سازی است و سیلوی ذخیره سازی گوگرد گرانوله میباشد. هسته اصلی دستگاه های گرانول سازی است که به شکل استوانه و در حال چرخش هستند و ورودی اصلی آن، گوگرد مذاب ارسالی از مخازن نگهداری گوگرد مذاب است که به همراه هوا، بخار و آب برای تولید گرانول به داخل این استوانه دوار تزریق می‌شود.

از آنجایی که در این روش گرانول سازی گوگرد، تبادل حرارت به صورت برخورد مستقیم گوگرد با ذرات آب و بخار صورت می گیرد، کنترل و جداسازی گرد و غبار تولیدی برای افزایش کیفیت محصول تولیدی از اهمیت بالایی برخوردار است.

نحوه صادرات گوگرد گرانوله

1.  به صورت فله (گوگرد گرانوله به صورت فله در انباره کشتی فله بر بارگیری می شود)

در صورتی که خریدار تناژ خریداری شده را بین 15000 تن تا 35000 تن بخواهد به صورت فله در کشتی فله بر بارگیری خواهد شد و از مزایای حمل فله به ارزانتر تمام شدن قیمت تمام شده حمل و حجم بالای کالا اشاره کرد.

از سيستمهاي رايج تخليه و بارگيري مستقيم از انبار به كـشتي گـوگرد دو نوع ريلـي قطـاعي و ريلـي مـوازي مـي باشـند . در سيـستم ريلـي مـوازي گوگرد از طريق تسمه نقاله وارد برج پركن متحرك كنار اسـكله شده و برج به موازات اسكله حركت نموده و بدين ترتيب مي تواند بر انبارها و خن هاي كشتي ، اشراف داشته باشد.

نمونه ای از نحوه بارگیری گوگرد فله در اسکله

برج پركن ها به صورت ثابت در اسكله نصب مي شوند در نتيجه مي توان به سادگي توسط يك تسمه نقالـه سـر پوشـيده ثابـت ، گـوگرد را از انبـار بـه برج پركن منتقل نمود. در حاليكه در روش ريلي موازي اين امكان نيست و در بسياري اوقات مجبور به استفاده از تسمه نقاله هاي روباز مي باشـيم كـه هم از نظر آلودگي و هم از نظر ايمني مناسب نيست. در بندر خدماتي پـارس واقـع در عـسلويه ، انبارهـاي سرپوشـيده متعـددي ساخته شده و يا در دست توسعه مي باشـد كـه گـوگرد ناخواسـته ناشـي از فرآورده هاي صنايع پتروشيمي منطقه را پس از خاتمه فازهـاي مختلـف آن به روزانه 10000 تن مي رسد را جذب و از طريق نوار نقاله هاي افقي به برج پر كن تلسكوپي ثابت كنار اسكه انتقال و سپس به كشتي مورد نظر تحويـل مي گردد.

در بارگیري گوگرد تعداد 69 الی 63 دستگاه كامیون در مسیر مشخص بستهاي بین انبار اصلی و اسكله براي جابهجایی حركت میكند. فرض بر این است كه مدل اصلی با 69 كامیون و هر كامیون داراي دو بسكت بارگیري میباشد. این كامیونها در انبار به وسیله سه دستگاه لودر بارگیري میشود. هر كامیون باري برابر با 29 تن داشته و فاصلهي 3 كیلومتري بین انبار تا اسكله را در حالت پر با سرعت 82 كیلومتر در ساعت و در حالت خالی با سرعت 91 كیلومتر در ساعت طی میكند. وقتی كه كامیونها به اسكله میرسند عمل تخلیه بسكتهاي غالت توسط 9 كرین كشتی انجام میشود. تمام جزئیات زمانی یك سیكل كامل حركت كامیونها براي انجام عملیات بارگیري غالت به كشتی به عنوان اطالعات اولیه مورد استفاده قرار میگیرد. تاخیر در حركت كامیونها زمانی اتفاق میافتد كه آنها در اسكله و انبار، در صف منتظر تخلیه و یا بارگیري باشند. طول صف و یا مدت انتظار كامیونها بستگی به عوامل متعددي از جمله تعداد در دسترس كامیون، كرین كشتی و لودر بارگیري كننده به كامیون در انبار دارد. میزان بهرهبرداري از كامیونها، كرینهاي كشتی و لودرها به عنوان معیارهاي ارزیابی در نظر گرفته می شود اما مهمتر از همه در نظرگیري شاخص و معیار زمان حضوركشتیها در سیستم است كه به عنوان معیار اصلی در هر بندري معرف میزان عملكرد بندر میباشد.

 

صادرکننده انواع گوگرد گرانوله و کلوخه

2.  حمل گوگرد به صورت کانتینری (گوگرد گرانوله به صورت کیسه های جامبو بگ داخل کانتینر بارچینی می شود)

 در حمل کانتینری که بین حجم های کوچک 10 کانتینر تا 500 کانتینر انجام میشود خریدار بعد از ارایه اسناد بوکینگ به مجموعه کار با چیدن 24 تا 26 جامبو بگ  یک تنی داخل کانتینر ها شروع می شود و از معایب این کار کم پیدا شدن تعداد زیاد کانتینر و بارچینی وقت گیر و همچنین هزینه حمل بالا اشاره نمود.